Back to top

Elbilar

Den första fungerande elektriska bilen byggdes 1891 av William Morrison i Iowa. Den första bilen som nådde 100 kilomoter i timmen var en elbil och kördes av belgiaren Camille Jenatzy. I början på 1900-talet var elbilarna populära, särskilt bland kvinnor. De var tysta, utsläppsfria och lätta att starta.

Elbilen blev dock snart utkonkurrerad av bilar med bensinmotor. Elbilens största nackdel var den begränsade räckvidden, bara efter några mils körning måste batterierna laddas om. De flesta elbilar kom inte heller upp i hastigheter över 30 km. Dessutom gjorde upptäckten av nya oljefyndigheter bensin billigt. Massproduktion av bensinbilar med företag som Ford innebar att elbilen slutgiltiltig trängdes undan.

Elbilen idag

Den ökade efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga gjorde dock att intresset för elbilen väcktes på nytt mot slutet av 1900-talet. Idag finns flera stor tillverkare av elbilar. Problemet med den begränsade räckviden kvarstår dock. Teoretiskt sett skulle dock de flesta bilresor i Sverige kunna göras med elbilar, då 70 % är kortare än tre mil. Laddningen utgör inte heller något större problem, då de flesta har tillgång till eluttag vid hemmet eller vid jobbet.

Ett problem på nordliga breddgrader är att klimatanläggningar är väldigt energikrävande, vilket ytterliggare kan minska räckvidden under vintern. Slutligen är elbilarna dyra. Det beror främst på att batterierna har mycket höga produktionskostnader. Dessutom innehåller de ofta miljöfarliga ämnen som kadmium. Dock pågår en utveckling för att ta fram bättre och effektivare batterier.