Back to top

Hybridbilar

En hybridbil är en bil som kombinerar flera kraftkällor. Vanligtvis har den vid sidan av en vanlig förbränningsmotor för till exempel bensin, diesel eller gas. Desstom finns även en eller flera elmotorer, ibland kallade elmaskiner. Den första massproducerade hybridbilen var Toyota Prius, som började tillverkas 1997.


Förbränningsmotorn och elmaskinen samverkar, vilket ger flera förbättringar. Elmaskinen gör att förbränningsmotorn arbetar med högre verkningsgrad, och motorn stängs automatiskt av för att undvika tomgångskörning. Elmaskinen fungerar också som en generator och återvinner rörelseenergin vid inbromsning. Energin återvinns sedan vid accelerering. Detta gör hybridbilar särskilt lämpliga i stadstrafik med långa bilköer.

Genom dessa förbättringar kan utsläppen krafigt minskas. Koldioxidsläppen kan halveras, och utsläppen av smogbildande partiklar kan minskas med 90 procent. Hybridbiler kan därför klassas som miljöbilar.

En nackdel med hybridbilar är priset. Teknologin och batterierna har höga produktionskostnader. Batteriet är samtidigt avgörande för hybridbilens prestande, och en utveckling av nya batterityper pågår. Vanligtvis laddas batteriet genom bensinmotorn, men så kallade laddhybrider har blivit vanligare. Dessa har ett större batteri som kan laddas genom det fasta elnätet, och bilen kan köras helt på el kortare sträckor.